THE MOON HOTEL

Địa chỉ: 49 Lê Lợi, thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 84 (0)398343838

Hotline Sự Kiện: 0374839558 – Hotline Đặt Phòng: 0329730736

Email: themoonhotel2011@gmail.com